Senaryo Kursu

Eğitmen: Mehmet Emin Yıldırım- Özgeçmiş

Asistan: Melih Kaan Adıgüzel

Detaylı Ders İçeriği

 • Hedef Odaklı Üretim Süreci
  • Dizi Filmler ile Sosyolojik İncelemeler
  • Tv Filmleri ile Maddi Kaynaklar
  • Sinema Filmleri ile Bakanlık Süreci
  • Reklam Metin Yazarlığı
 • Yaratıcı Eylemi Tanımak
  • Yaratıcı Sürecin Takip Edilmesi
  • Programlı Yazmak İçin Öneriler
 • Görsel Fikir Nedir?
 • Edebi Fikir ve Görsel Fikir Farklılıkları Nelerdir?
  • Edebi Fikir Taslağı Olarak Senaryo:
   • Senaryo Yazımın Temel Prensipleri
   • Epik ve Dramatik Anlatı Farklılıkları
   • Epik Tipler, Dramatik Karakterler
   • Öyküleme Teknikleri
   • Sinema ve Edebiyat Benzeşkesi
   • Olay ve Durum (Hal) Sineması
  • Olay Örgülü Öyküleme Tekniği
   • Klasik Akım (Main Stream) Filmleri ve Yönetmenleri
   • David Fincher’in Se7en Filminin İncelenmesi
  • Minimal Olay Örgülü Öyküleme Tekniği
   • Durum Öyküleri (Anton Cehov, Maksim Gorki, Ernest Hemingway)
   • Durum Öykülerinin Görsel Aktarımı
   • Minimal Olay Örgülü Film Yönetmenleri
   • Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da (Once Upon a Time in Anatolia) Filminin İncelenmesi
  • Olay Örgüsüz Öyküleme Tekniği
   • Kolaj Filmler
   • Görsel Taslak Üzerinden Anlatı
   • Olay Örgüsüz Filmler ve Yönetmenleri
   • Jean Luc-Godard’ın A bout de Souffle (Serseri Aşıklar) Filminin İncelenmesi
  • Görsel Fikir Taslağı Olarak Senaryo:
   • Senaryosuz Film
   • Durum ve Olay Öykülerinin Aşkınlığı
   • Görsel Biçimleme; Metafor, İmge ve Simge Aşamaları
   • Görsel Düşünce+Görsel Sinema Fikri Uygulaması
 • Dramatik Gelenek ve Toplumbilimsel Analizi
  • Dionisos Şenlikleri ve Homojen-Heterojen Antik Yunan Toplumu İlişkisi
  • Aiskhülos, Sofakles, Evrüpides ve Dramatik Anlatımın Oluşum Süreci
  • Dramatik Geleneğin Hollywood Sinemasına Dolaylı Etkileri
  • Aristotales ve Poetik Sınırlamalar
  • Fransız Edebiyatçılarının Üç Birlik Kanunu
 • Senaryo Yazımı
  • Edebi Fikrin Görsel Fikre Aşkınlanması
  • Klasik Senaryo Yazım Disiplini
   • Film Fikri
   • Sinopsis
   • Öyküleme
   • Geliştirim Aşaması
   • Olay Örgülü Öyküleme
   • Tretman
   • Sıralı Tretman
   • Senaryo Oluşumu
   • Olay Örgülü Öyküleme ve Durum Hikayelerinin Karakterleri
   • Diyalog Yazımı
   • Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Senaryosu Farklılıkları
   • Önemli Örnekler ile Uzun Metraj Film İncelemeleri
 • Dramatik Anlatıda Hazır Veriler
  • Başlama Noktası ve Senaryonun Akışı
  • Gerçekçilik ve Özdeşleşme Türleri
  • Öyküleme ve Olay Örgülü Öyküleme Farklılıkları
  • Seyirciyi Göz Önünde Bulundurma Problemi
 • Karakter Yaratımı
  • Karakter, Çelişki, Olay-Olgu, Çatışma ve Edim- Eylem İlişkisi
   • Kişilik Duygusu
   • Motivasyon, İstem, Hedef, Amaç: Kişisel Arzu
   • Ana Karakterler (Protagonist) ve Yan Karakterler ( Antagonist)
   • Karakterlerin Gelişim Yönleri ve Dramatik Sonuç
   • Yüzeysel Aktivite ve Basit Karakter
   • İnandırıcı Eylem ve Güçlü Karakter
 • Pratik Çalışmalar
  • Reklam Filmleri ve Senaryoları
  • Belgesel Filmler ve Senaryoları
  • Tanıtım, Spot ve Viral Filmler ve Senaryoları
 • Diyalog ve Ortam Müziği
  • Diyalog Tekniği ve Karakteri Konuşturmak
  • Önemli Filmlerden Diyalog Örnekleri
  • Müziğin Kullanımı
 • Uyarlama Yapısı
  • Uyarlama Problemleri
  • Edebiyatçı ve Sinemacı Farkları
  • Görsel- İşitsel Dönüşüm