Tanıtım Filmi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tanıtım Filmi Hakkında Bilinmesi GerekenlerTanıtım Filmi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tanıtım filmi, özel bir tanıtım aracıdır. Grafik, imaj, ses ve fotoğraf çalışmaları ile de yapılabilen pazarlama faaliyetleri içerisinde tanıtım filmi hareketli görüntüleri gerçek- olduğu gibi  sunabildiği için en yetkin biçimdir. Tanıtım filmi, ya da kendisini tanıtmak için video kullanmayan bir firma düşünülemez.

Tanıtım filmi, firma ya da kişilerin kendileri hakkında anlatabilecekleri en önemli ayrıntıları anlatabilmek için yapılır. Bir film olarak düşündüğümüzde bir tanıtımın ilgi çekici ve izlenebilir olması gerekmektedir. Firma hakkında bilgi vermesi önemlidir, ama herhangi bir medya çalışmasından farklı olarak filmin zevkle izlenebilir olması da lazımdır.

Kurumsal Tanıtım Filmi

Kurumlar film yaparken genellikle iki durum arasında sıkışıp kalırlar: Filmde anlatılmak istenen ile filmin anlatılma biçimi. Bir firma müşteri portföyüne ve hedef kitlesine göre bir içerik oluşturup tanıtım filmi çalışmasında bunu sunmak isteyecektir, ama unutmamak gerekir ki içerik bir filmin sadece tek bir yanıdır.

Kurumsal tanıtım filmi çalışmalarında eğer anlatılmak istenen kısa bir sürede anlatılabilirse ve anlatma biçimi de bir klasik filme göre modern olursa filmin izlenme zevki, firmanın yaptığı işin üstüne çıkar, bu durumda filmin izlenmesi artar ve film doğal bir reklam faaliyetine dönüşür.

Çünkü eğer film çok beğenilir ve izlenirse, filmin ismi firmanın tanıtım filmi olarak dilden dile dolaşacaktır.

Tanıtım Filmi Çekimi

Bu durumda bir tanıtım filmi çekimi çalışmasında en önemli şey filmin biçimidir diyebiliriz. Sonuçta filmde gösterilen araç, gereç ve makineler firmaya aittir ve belirli pragmatist bakış açısından yalnızca o araçlarla ilgilenen kişilere cazip gelmektedir. Aslında bir firma tanıtım filmi çekerken daha çok ilgi çekici, aynı bir sinema filmi gibi bir çalışma yapmaya özen göstermeli, firmanın her şeyini ifade etmeye çalışmamalıdır.

Örneğin ilk film Türkiye’nin bir tanıtım filmi ve Türkiye’nin kendisini anlattığından çok daha iyi bir şekilde yabancı bir birey tarafından yapılmış ikincisi ise klasik bir tanıtım filmimiz, siz hangisini beğendiğiniz?

     

 

Reklam Filmi Çekimi Nasıl Yapılır?

Reklam Filmi Çekimi Nasıl Yapılır?Reklam Filmi Çekimi Nasıl Yapılır?

Reklam Filmi Fiyatları

Prodüksiyon Nedir?

Tanıtım Filmi Nedir?

Reklam filmi çekimi, bir firma kişi ya da kurumun bir ürün ya da firma profili için hazırladığı- hazırlattığı pazarlama faaliyetlerinden biridir. Tanıtım filmi çekiminden farklı olarak reklam filmi çekimi çalışmaları daha kısa süreli, daha yaratıcı, daha ritmik ve genellikle casting (oyunculu) çalışması ile yapılmaktadır.

Reklam filmi prodüksiyonu sırasında tanıtım filmi çekimi kadar yoğun emek göstermeye bilirsiniz, ama reklam filmlerinde en çok yoğunlaşılan alan genellikle pre-production dediğimiz ön hazırlık sürecidir. Bu süreç doğru planlanması gerektiği için çekim süreci çok kısa sürede tamamlanabilir.

Reklam Filmi Çekimi Detayları

Reklam filmi çekimi detayları dediğimizde aslında bir süreçten bahsediyoruz. Reklam filmleri genellikle şu sırayla sonuçlanan projelerdir:

 • Müşteri- Ajans Toplantısı
 • Hedef Kitle- Pazar Değerlendirmeleri
 • Temel Reklam Fikrinin Öne Çıkması
 • Temel Fikir Üzerinden Alternatifli Kurgu Çalışmaları
 • Alternatiflerden Birinin Beğenilmesi
 • Senaryo Oluşturulması
 • Jingle- Müzik ve Efekt Çalışmaları
 • Çekim için Yaratıcı Ekibin Belirlenmesi
 • Cast Seçimi
 • Ön Hazırlık (Pre Production)
 • Çekim Süreci (Production)
 • Post Prodüksiyon (Post Production)

Reklam filmi prodüksiyonu, diğer video prodüksiyon işlerine oranla daha zahmetli ve yaratıcı bir süreçte yapılmaktadır. Maliyeti yüksek bir işten bahsettiğimiz için kullanılan kameradan tutun da filmin içinde sadece bir saniye görünen figürana kadar dikkatli olunması gerekmektedir. Burada en önemli detay reklam filmi çekimini yapacak olan prodüksiyon firması firma ve firmanın belirlediği senarist ve yönetmendir.

Filmin fikrini oluştururken firmadan alınacak brief çok önemlidir. Senarist firmanın hedef kitlesini, reklamla neyi amaçladığını iyi kavramalı ve firmanın yetkilisi ile birlikte dikkat çekici senaryo hazırlamalıdır. Bu senaryonun iyi olabilmesi için doğru yönetmen, doğru görüntü yönetmeni ve en önemlisi doğru oyuncu ile çalışmak elzemdir. Firmanın hedef kitlesinin tanıdığı ve firmaya zelal getirmeyecek bir yüz ile çalışılmalıdır.

Vodafone, Arena Bilgisayar, İstanbul Üniversitesi, Belediyeler, Tarkett Aspen gibi büyük firmalar meyfilm’i tercih etmişlerdir.

Reklam Filmi Ajansı

Reklam filmi ajansı, reklam filmlerine yoğunlaşan bir ajanstır. Genel anlamda en çok bütçe ayrılan film prodüksiyon alanı reklam alanıdır. Bu yüzden reklam filmi çalışmalarında tecrübe kazanmak diğer prodüksiyon alanlarına göre daha zordur. Bunun temel nedeni; reklam filmlerinde kısa ve etkili fikirler ve bu fikirleri ortaya çıkarabilecek yetenekli kişilerin bulunması zorunluluğudur.

Kısa ve öz yapmak, bir işi sadeleştirebilmek, gerçek anlamda tecrübe gerektirir.

Klip Çeken Firmalar

klip-çeken-firmalarKlip Çeken Firmalar

Klip çeken firmalar, genel olarak film prodüksiyon alanının içindeki en yaratıcı işlevi yerine getiren firmalardır. Film prodüksiyon alanında en yaratıcı alanlar;

 • Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Çekimi
 • Reklam Filmi Çekimi
 • Klip Çekimi

alanlarıdır.

Klip çeken firmalar, filmcilik mesleğinin pratik bir iş olduğunu bilirler, ama bunun dışında yerli ve yabancı yaratıcı iş örneklerini, bu alanlarla ilgili makale ve kitapları inceler ve kendilerini bu alanlarda sürekli güncel tutmaya çalışırlar.

Klip Çeken Yönetmenler

Klip çeken yönetmenler, bir firma içinde çalışan, freelance çalışan ya da kendi firmasını işletenler olarak ayrılabilir. Önemli olan yönetmenin nerede, nasıl çalıştığı değil, yapılacak klip çekimi projesinde kendisinin uygun olup olmadığıdır.

Klip çeken yönetmenleri araştırırken, kendisinin daha önce yaptığı işlere bakmalı ve kendi şarkımız için uygun kurguyu yakalayıp yakalayamayacağını kontrol etmeliyiz. Bir müzik sanatçısı, bir müziği oluştururken yakaladığı duyguyu yönetmene ifade etmediği halde, yönetmen bu duyguyu yakalayabilmişse bu durumda genellikle bu yönetmenle çalışmak büyük bir problem oluşturmayacaktır.

Klip Çekimi Maliyeti

Klip çekimi maliyeti, genel olarak hangi yönetmen ya da hangi firmayla çalıştığınıza bağlı olarak değişmektedir. Klip çekerken, büyük bir maliyetinin bizi beklediğini bildiğimiz için bazen maddi anlamda dikkatli davranmamız gerekebilir. Bu durumlarda istediğimiz yönetmenle çalışmak yerine daha uygun bir klip çekimi maliyeti oluşturan kişi veya firmayla çalışmak isteyebiliriz.

Örnek Kliplerimizi incelemek isterseniz.

Klip Çekimi Detayları

klip-çekimi-detayları

Klip Çekimi Detayları

Klip çekimi, bir müzik sanatçısının bir eseri için hazırlanan film prodüksiyon işlevidir. Klip çekimi yaptırmak isteyen bir sanatçı hazırladığı müzik ile uyumlu bir görüntü kurgusu yakalamalıdır. Bunu sağlamak için de görsel alanda kendisini kanıtlamış bir yönetmenle çalışmak zorundadır.

Klip çekimi, sadece güzel görüntüler alınıp bu görüntülerin rastgele birleştirilmesi ile yapılan bir çalışma değildir. Klip çekilirken, doğru ve güzel planlar kaydedilir tabii, ama bu planlar belirli bir kurgu içerisinde birleştirilmelidir. Kurgu, bir klip için çok önemlidir.

Klip Çekimi: Hikaye

Klip çekimlerinde kurgu demek, hikaye demektir. Her şarkının bir hikayesi vardır, şarkının hikayesi olduğu gibi, klibin de hikayesi olmalıdır. Bir müzik sanatçısı bir şarkının söz ve müziğini hazırlarken ya da hazırlatırken belirli bir duygu parantezinde hareket etmektedir. Bu yüzden klip çekilirken de bu duygunun dışına çok çıkılmamalıdır.

Son dönemlerde yapılan bütün klipler, sadece güzel görüntüler ve ardı ardına birleştirilen görüntülerden oluşmaya başlamıştır. Nadir olarak bazı klipler modern hikaye anlatma sanatları kullanılarak çekilmektedir. Uzun metraj filmlerde olduğu gibi uzun uzadıya bir hikaye anlatmak olmasa da derdimiz, doğru bir kurgu ve doğal olarak hikaye ile klip çekilmeli ve bu kurguya göre montajlanmalıdır.

Klip Çekimi Fiyatları

 

Yabancı yönetmenlerin yaptığı iki tane ideal klip çekimi örneği:

Klip Çekimi Örnekleri